BouwkundeBouwkunde

Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat
voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.

 

Onze experts zijn specialisten in de volgende deelgebieden: