Bouwkunde

Bouwkunde omvat de wetenschappelijke kennis en techniek met betrekking tot het bouwen van alles wat voor bewoning of huisvesting van mensen en hun bedrijvigheden bedoeld is.

Onze experts zijn specialisten in de volgende deelgebieden:

  • organisatie (plannen en beheren, bijvoorbeeld projectontwikkeling en vastgoedbeheer)

  • constructie (het ontwerpen en berekenen van bouwconstructies)

  • bouwtechniek (het ontwerpen van technische details)

  • uitvoeringstechniek (de bouw van een bouwwerk: aannemer / uitvoerder)

  • architectuur (het ontwerpen van bouwwerken)

  • bouwfysica (het berekenen van de fysische aspecten van de gebouwde ruimte)

  • stedenbouw (onderzoek wenselijke en mogelijke ontwikkelingen voor bestaande en nieuw in te richten gebieden)

  • restauratie (restaureren, renoveren en herbestemmen van bestaande bouw eventueel met monumentale status)

  • onderhoud (het in een goede staat houden van alles dat gebouwd is en gestremd is voor bewoning of andere vormen van gebruik)

Neem vrijblijvend contact op

BosBoon Expertise heeft kantoren te Eindhoven and Amsterdam en beschikt voor de internationale zaken over een internationaal netwerk. Onze experts hebben, naast de verzekeringstechnische kennis, ruime ervaring opgedaan binnen het eigen specifieke vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Kortom, ervaren experts uit de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven.

Neem contact op