Klachtenregeling BosBoon Expertise Group B.V.

Wij streven ernaar om met onze producten en diensten aan de verwachtingen van onze klanten te voldoen en deze waar mogelijk te overtreffen. 

Bent u tevreden?
Dan horen wij dat graag van u. Maar wij staan ook voor u klaar als u vindt dat het beter kan. Laat het ons weten! En natuurlijk horen wij ook graag uw complimenten. Geef uw reactie op info@bosboon.nl

Bent u ontevreden?
Als u niet tevreden bent over onze producten of diensten, dan kunt u daarover een klacht bij ons indienen. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

In deze klachtenregeling leest u wat wij onder een klacht verstaan, hoe u een klacht kunt indienen en wat wij hiermee doen. Deze klachtenregeling betreft uitsluitend de producten en diensten van BosBoon Expertise Group B.V. en de daaraan gelieerde bedrijven. 

Wat verstaan wij onder een klacht? 
Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze medewerkers, producten of diensten. 

Door wie wordt uw klacht bij ons afgehandeld?
Alle klachten worden afgehandeld door de directie. Indien het een dossier gerelateerde klacht is, dan betrekt de directie ook de vakspecialist bij de afhandeling van de klacht.  

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op drie manieren indienen. 

1. Online – Via onze website onder het item klachtenformulier 

2. Per brief – deze kunt u richten aan:

BosBoon Expertise Group B.V.
T.a.v. de directie
Postbus 1231 
5602 BE  EINDHOVEN

3. Telefonisch via 040 2647333

Welke gegevens hebben wij van u nodig?
Om uw klacht goed te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld deze informatie op het klachtenformulier of in uw brief. 
Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt. 

• uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw polis- of dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• uw hoedanigheid: verzekeraar, makelaar, tussenpersoon, verzekerde of claimant;
• ons dossiernummer;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen. 

Wat doen wij met uw klacht? 
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Wij streven ernaar om eerst telefonisch contact met u op te nemen over de inhoud en de afhandeling van de klacht.

Binnen zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht sturen wij u een schriftelijke inhoudelijke reactie. Als wij uw klacht in het weekend of op een feestdag ontvangen, dan begint de termijn de eerste werkdag daarna. In onze reactie leest u of uw klacht is toegewezen of afgewezen en waarom. Als uw klacht is toegewezen, dan leest u ook hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Als uw klacht is afgewezen, dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Zoals u dat van een professioneel expertisebureau mag verwachten passen wij altijd hoor en wederhoor toe. Indien de klacht betrekking heeft op een van onze medewerk(st)ers, dan bespreken wij de klacht met de medewerk(st)er.

Als wij naar aanleiding van uw klacht onze producten of diensten kunnen aanpassen dan zullen wij dat doen en u daarover informeren. 

Blijft u ontevreden?
Wijzen wij uw klacht af en bent u daarover niet tevreden? Dan kunt u een klacht indienen bij het NIVRE. Dat is het Nederlans Instituut Van Registerexperts. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het NIVRE: www.nivre.nl

Wilt u geen gebruik maken van de klachtenregeling van het NIVRE of bent u het niet eens met de uitkomst van onze klachtenafhandeling, dan kunt u ook naar de bevoegde rechter stappen. 

Klachtenrapportage
Elk jaar stellen wij een klachtenrapportage op. Op aanvraag is deze in te zien.