LetselschadeLetselschade

BosBoon Expertise beschikt voor haar letselschade-activiteiten over letselschade-experts met meer dan 20 jaar relevante ervaring in de letselschaderegeling. Zij worden ingeschakeld door assurantiemakelaars, verzekeraars (AVB, WMA, WAM, etc.) en/of werkgevers/bedrijven onder het eigen risico.

 


De opdracht bestaat veelal uit het verrichten van een toedrachtonderzoek in het kader van de bepaling van een standpunt met betrekking tot de aansprakelijkheid door de opdrachtgever en/of het daadwerkelijk ter hand nemen van de letselschaderegeling met het slachtoffer (en eventueel diens belangenbehartiger). Hierbij wordt zo nodig gebruik gemaakt van externe deskundigen zoals een medisch adviseur, arbeidsdeskundige e.d.

 

De Letselschade Raad

De Gedragscode Behandeling Letselschade betreft richtlijnen voor de schaderegeling. Het doel is: meer duidelijkheid, betere communicatie, snelle oplossing voor geschillen.
Voor de afwikkeling van letselschades zijn in overleg met betrokken partijen richtlijnen opgesteld. Deze zijn neergelegd in de Gedragscode Letselschadebehandeling. In deze gedragscode staat het slachtoffer centraal: respectvol handelen bevordert een harmonieuze afwikkeling.
BosBoon Expertise handelt naar deze gedragscode.
De gedragscode met een uitvoerige toelichting vindt u op www.deletselschaderaad.nl

 

logo register letselschade