Personenschade

De branche “Personenschade” bestaat uit experts die het proces van letsel- en overlijdensschade begeleiden. Mensen raken gewond bij allerlei incidenten, zoals bijvoorbeeld bij verkeersongevallen, ongevallen op het werk en in de persoonlijke levenssfeer, door fouten gemaakt tijdens een medische behandeling of door het gebruik van gebrekkige producten.

De Personenschade experts van BosBoon Expertise hebben ruime ervaring binnen hun vakgebied. Zij zijn uitermate goed in staat om het proces na een ongeval te begeleiden en de betrokken partijen te adviseren over de hoogte van de schadevergoeding. Naast de eerder genoemde ruime ervaring beschikken onze personenschade experts over empathie en zijn zij pragmatisch, zodat zij uitstekend kunnen anticiperen op de emoties en spanningen die vaak met personenschadeclaims gepaard gaan.

Neem vrijblijvend contact op

BosBoon Expertise heeft kantoren te Eindhoven en Amsterdam en beschikt voor de internationale zaken over een internationaal netwerk. Onze experts hebben, naast de verzekeringstechnische kennis, ruime ervaring opgedaan binnen het eigen specifieke vakgebied waarin zij werkzaam zijn. Kortom, ervaren experts uit de dagelijkse praktijk van het bedrijfsleven.

Neem contact op