Transport en goederenTransport/Goederen

Onderstaand overzicht geeft u een beeld van de belangrijkste werkterreinen van onze transport-experts:

 

Transportschade

Onderzoek naar schades ontstaan tijdens het wegtransport, luchttransport, transport over water, zowel binnenvaart als zeevaart, en transportschades die ontstaan tijdens bedrijfstransporten en overige manipulaties, bijvoorbeeld in loodsen en fabrieken.

 

Verhaalsacties

Indien schades verhaald kunnen worden op aansprakelijke derden, verzorgt BosBoon Expertise de gehele afwikkeling van de schadeprocedures: van het vaststellen van de schade en het opstellen van de rapporten tot het aansprakelijk stellen van vervoerders en het verhalen van de vastgestelde schade.

 

Laad- en loscontroles

Voorafgaand aan het laden en lossen van goederen inspecteren BosBoon ETAS-experts de lading en geven zij adviezen over de vervoersmogelijkheden, het stuwen en het vastzetten van de lading. Bovendien verzorgen zij de begeleiding tijdens het daadwerkelijk laden en lossen. Tijdens het laden of lossen van droge, gestorte bulkladingen kan BosBoon Expertise ook optreden als controle- en inspectiebureau.

 

Hatch surveys

Voorafgaand aan het lossen van lading wordt zowel de conditie van de lading als die van de laad- of losruimtes geïnspecteerd en wordt eventuele schade in kaart gebracht en vastgesteld. Tevens worden adviezen gegeven ter voorkoming van (verdere) schade.

 

Draft/bunker surveys, on- en offhire surveys

Hoeveelheden lading en/of bunkers worden nauwgezet in kaart gebracht. Bij on- en off-hire surveys wordt de conditie van een schip bij aanvang of beëindiging van de huurperiode bepaald.

 

Claimpreventie

BosBoon-experts adviseren eigenaren van ladingen en/of hun verzekeraars over de transportmogelijkheden van ladingen over de gehele wereld.

 

Technische expertises

Niet alleen alle denkbare schades als gevolg van aanvaringen tussen schepen onderling en schades aan kades, bruggen, sluizen en andere vaste objecten worden gedocumenteerd, maar ook schades aan laad- en losinstallaties en ander landmateriaal.

 

Aansprakelijkheidsonderzoek

De experts van BosBoon Expertsie verrichten onderzoek in het kader van productaansprakelijkheid, vervoerdersaansprakelijkheid of bedrijfsaansprakelijkheid.