Weg & WaterbouwWeg- en Waterbouw/Civiele Techniek

Weg- en Waterbouwkunde of ook wel Civiele techniek is de toegepaste wetenschap die zich bezighoudt met het ontwerpen, realiseren en onderhouden van objecten die vastzitten in de grond.

Voorbeelden van dergelijke objecten zijn leidingen, kabels, bruggen, wegen en gebouwen, maar ook de studie naar rivieren en kanalen valt onder civiele techniek. Civiele techniek is gericht op het benutten van onze leefomgeving.

Civiele techniek is ontstaan als tegenhanger van militaire techniek, zoals die door de genie bedreven werd en wordt. Ontwerp en aanleg van wegen, bruggen en kanalen was aan het begin van de 19e eeuw nog een verantwoordelijkheid van de genie.


Onze experts zijn specialisten op de volgende deelgebieden: